Privacy Statement

Laatst bijgewerkt op: 02-07-2020

1. Introductie

Bij Scorelit Holding b.v. nemen wij de privacy van onze klanten, werknemers, leveranciers en websitebezoekers zeer serieus. Daarom leggen wij graag in dit privacy statement uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Helaas ontkomen wij daarbij niet aan een hoop formaliteiten die wij moeten uitleggen. We hebben geprobeerd om het zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk uit te schrijven voor je. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Wie zijn wij?
Scorelit b.v. is onderdeel van Scorelit Holding b.v. gevestigd te Groningen, Aarhusweg 4-1, 9723 JJ. Scorelit b.v. is een volle dochter van Scorelit Holding b.v. Door je akkoord op onze privacy statement te geven zullen wij jouw gegevens verwerken in Scorelit Holding b.v. We leggen in deze privacy statement uit wat we van je verzamelen, hoe we je toestemming vragen en waarom en hoe jij je privacy rechten als burger kunt uitoefenen. Als je deze privacy- en cookieverklaring op een Scorelit Holding b.v. platform hebt geaccepteerd, is deze toestemming ook van toepassing op meerdere Scorelit Holding b.v.-entiteiten en haar bedrijfseenheden (domeinoverschrijdend). De websites en apps waarvoor een domeinoverschrijdende toestemming geldt, zijn de volgende entiteiten binnen het Scorelit-netwerk:

www.www.scorelit.com
De Scorelit App op iOS en Android.
Scorelit Holding b.v. zal door samenwerking of acquisities domeinen kunnen toevoegen of wijzigen. We adviseren je dan ook deze privacy statement regelmatig te lezen. Van grote wijzigingen houden we je pro-actief op de hoogte.

2. Scope

Scorelit holding b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website, een Scorelit-platform, de mobiele app en persoonsgegevens die je op een andere manier aan ons geeft. Dit uitsluitend na het verkrijgen van jouw akkoord op onze optin als verderop beschreven.

3. Contactgegevens

Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens kun je contact met
ons opnemen op één van de volgende manieren:

Via de post:

Scorelit B.V.
Aarhusweg 4-1
9723 JJ Groningen
(vergeet niet een postzegel te plakken)

Via de e-mail:
info@scorelit.com

We zullen binnen de wettelijke termijn gesteld door Autoriteit Persoonsgegevens
Reageren.

4. Uitleg van woorden (definities)

We begrijpen dat je graag wilt snappen wat je leest. Om die reden leggen we graag uit wat een aantal woorden of uitdrukkingen betekenen die we gebruiken in dit privacy statement:

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Europees regelpakket
wat jouw privacy moet beschermen.

Persoonsgegevens
Alle informatie of een combinatie van gegevens met betrekking tot een persoon
waarmee hij kan worden geïdentificeerd.

Platform
Het geheel van offline- en online verbindingen met de diensten van Scorelit Holding,
waaronder de website, webapplicaties, mobiele applicaties en apparaten.

Verwerking van Persoonsgegevens
Alle handelingen die wij verrichten met persoonsgegevens, zoals opslaan, inzien,
aanpassen, verwijderen, doorgeven, etc.

Verwerker
Een bedrijf of persoon die door ons wordt ingeschakeld voor bepaalde diensten,
waarmee hij inzage krijgt in (een deel van) jouw persoonsgegevens.

5. Persoonsgegevens die wij verwerken

Scorelit Holding b.v. verwerkt na akkoord op onze optin je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, waarbij je onder andere moeten denken aan:

 • het uploaden van gegevens via ons platform;
 • het maken van een gebruikersaccount;
 • het gebruiken van ons platform;
 • door het ontvangen van invullen van enquêtes en/of evaluaties;
 • door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • door het bezoeken van onze website;
 • door ons een bericht te sturen.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Videobeelden;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
 • in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer, voor het aanmaken van automatische incasso’s.

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons platform richt zich ook op personen die jonger zijn dan 16 jaar. Ben je jonger dan 16 jaar, dan hebben we toestemming nodig van je ouders of voogd om een account aan te maken. Wij controleren jouw leeftijd aan de hand van jouw geboortedatum. Voor websitebezoekers geldt dat we niet altijd kunnen controleren of je 16 jaar of ouder bent. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Aangezien kinderen onder de 16 jaar minder op de hoogte zijn van de betrokken risico’s en consequenties van het verstrekken van persoonsgegeven verdienen zij specifieke bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens. Wij zullen gegevens van kinderen onder de 16 jaar nooit gebruiken voor marketingdoeleinden of hun gegevens openbaar maken zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

7. Doelen en Grondslagen

Wij vertellen je graag meer over de reden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij noemen wij ook de grondslag voor die verwerking.

Scorelit Holding b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om je gebruik te laten maken van onze diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en je aanbiedingen te doen
 • We analyseren jouw gedrag op ons platform om daarmee onze diensten te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We volgen jouw surfgedrag op onze website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
  nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Het belang van profilering is dat we interesses kunnen verwerven in welke inhoud je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (inclusief commerciële producten of diensten) bij je passen. Profilering zorgt ervoor dat zowel de inhoud als de advertenties beter aansluiten bij je persoonlijke interesses. Profilering kan van invloed zijn op je privacy. Bijvoorbeeld als er valse (interesse) categorieën aan je worden gekoppeld op basis van onjuiste of verouderde gegevens. Als je denkt dat dit het geval is, geeft de AVG je het recht om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Neem in dit geval contact op met Scorelit Holding b.v.

De grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens zijn daarmee:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming; of
 • Gerechtvaardigd belang.

8. Hoe ontvangen wij je gegevens

Direct van jou; door het akkoord geven van onze Privacy Statement.

Van derden: Als je een andere dan een Scorelit Holding b.v. website of -app bezoekt, bijvoorbeeld sociale netwerkfuncties, die in de Dienst zijn geïntegreerd, kan Scorelit Holding b.v. bepaalde informatie van het relevante sociale netwerk ontvangen, zoals Facebook, Twitter en Google+. Scorelit Holding b.v. kan ook informatie ontvangen van partners die betrokken zijn bij de Service. Zo maakt Scorelit Holding b.v. gebruik van diensten van andere partijen die haar helpen bij het in kaart brengen en analyseren van de manier waarop de Content en websites worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Met deze tool kan Scorelit Holding b.v. websites monitoren. Andere voorbeelden zijn partners die namens jou de betaling voor de Service afhandelen. Voorbeelden zijn iDeal, PayPal of Adyen, die de betalingstransacties tussen jou en de diensten / producten van Scorelit Holding b.v. afhandelen.

Bij evenementen: Scorelit Holding b.v. kan ook bezoekersgegevens verwerken op evenementen, seminars, trainingen of bijeenkomsten die het organiseert, zoals het registreren van je toegang of aanwezigheid voor commerciële of veiligheidsdoeleinden (met camera). Bij het betreden van een locatie wordt de bezoeker altijd geïnformeerd over een dergelijke verwerking.

Scorelit Holding b.v. maakt voor het verkrijgen en verwerken van je persoonsgegevens onder andere gebruik van onderstaande diensten of systemen;

 • Google Cloud Platform
 • Vimeo
 • Mollie

Een overzicht is opvraagbaar middels een officieel gefundeerde reden en verzoek.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Scorelit Holding b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scorelit) tussen zit.

10. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scorelit Holding b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je inactieve account zal na 24 maanden automatisch worden verwijderd.

11. Delen van persoonsgegevens met derden

Scorelit Holding b.v . verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen en bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij net zo netjes omgaan met jouw persoonsgegevens als wij dat doen. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor eigen marketingdoeleinden kan Scorelit Holding b.v. je berichten sturen om je te wijzen op diensten of aanbiedingen op een van onze platformen. Dit kan ook domeinoverstijgend zijn – m.a.w, wij kunnen je wijzen op diensten van een andere Scorelit Holding b.v. onderneming – of in samenwerking met derde partijen je benaderen waarbij het altijd helder zal zijn dat de toenadering vanuit je Scorelit Holding b.v. account.

12. cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

a. Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

b. Social media cookies:
Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, wordt je doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben. Tevens wijzen we je op copy-en content rights. Bij het delen van content vanaf een Scorelit Holding b.v. platform of domein kan het zo zijn dan een deel of je volledig copy- of content right overgaat naar dat platform . Scorelit Holding b.v. heeft hierop geen invloed en kan derhalve ook niet verantwoordelijk zijn voor de impact van het delen.

c. Analytische cookies:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de gebruikers van onze diensten en de bezoekers van onze website.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies via onze website. Ook kun je dat doen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht cookies
Op deze website worden diverse cookies geplaatst, ook door derden. Hieronder een overzicht:

Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptijd: 1 week

Naam: _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptijd: 24 uur

Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptijd: 28 uur


Facebook

Naam: _fbp
Functie: Facebook marketing pixe
Verlooptijd: 1 week

13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Stuur een mail aan info@scorelit.com om je verzoek hiertoe in te dienen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar we willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scorelit Holding b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit vragen wij ook van alle partijen die voor ons gegevens verwerken middels een Verwerkersovereenkomst waar een strik data lek protocol onderdeel van uitmaakt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. De meest recente wijziging in dit document was op 02-07-2020. – Controleer onze privacy statement voor de laatste versie van al onze verklaringen en ons beleid en de manier waarop je op onze verklaringen kunt reageren en je persoonlijke rechten kunt uitoefenen.

15. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. De rechtbank van de plaats van Scorelit statutair is gevestigd is bevoegd van geschillen tussen partijen
kennis te nemen.

2. Tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing, aangevuld met dwingendrechtelijke Europese en Internationale regelgeving.